O nama

POVIJEST UDRUGE

Udruga za promicanje kulture i kulturne baštine TILIA je neprofitna, nevladina organizacija koja djeluje od 2007. godine s ciljem podizanja razine kulturnog razvoja grada Lipika (Hrvatska) kao i ostalih gradova te očuvanje kulturne baštine.

 

Važnost djelovanja naše organizacije prvenstveno se ogleda u samom gradu Lipiku koji je bio nadaleko poznat po zdravstvenom turizmu te kao kontinentalno turističko i kulturno središte. Grad je razoren u Domovinskom ratu 1991. godine i još uvijek se obnavlja. Stoga je naša zadaća kroz djelovanje u kulturi osigurati očuvanje i razvoj kulturnih i srodnih sadržaja na dobrobit cijele zajednice.

 

Svoje ciljeve ostvarujemo organiziranjem koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predavanja, radionica, prikupljanjem i arhiviranjem građe o kulturnoj baštini Lipika, kao i brojnim drugim aktivnostima iz našeg djelokruga radi obogaćivanja društvenog života građana, podizanja svijesti o važnosti očuvanja kulturne tradicije i tradicionalnog sustava vrijednosti.

 

Aktivno potičemo razvoj solidarnosti, volontiranja, uključivosti, suradnje, kreativnosti, međukulturalnog povezivanja, promicanje zdravog i kreativnog življenja kroz kulturu i umjetnost, očuvanje okoliša, aktivnosti za mlade, djecu i marginalizirane skupine. skupinama građana, kao i poticanje njihovog aktivnog ponašanja, sudjelovanja u društvenom i kulturnom životu lokalne zajednice. Svatko može sudjelovati u aktivnostima koje organiziramo.

 

Udruga se također bavi gospodarskom djelatnošću grafičke pripreme promidžbenih materijala, djelatnosti vezane uz usluge tiskanja, umnožavanja sukladno ciljevima udruge. Surađujemo sa svim institucijama i tijelima lokalne uprave, brojnim medijima, znanstvenim, umjetničkim i stručnim organizacijama, trgovačkim društvima. Sudjelujemo na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, edukacijama.

 

Od 2014. godine predstavnici naše organizacije imaju priliku sudjelovati u projektima mobilnosti, aktivnostima izgradnje partnerstva, projektima solidarnosti i edukacijama u sklopu Erasmus + programa gdje leži budućnost TILIJE. U svom daljnjem radu nastojimo razvijati kulturne, umjetničke i druge lokalne, međunarodne ESC i Erasmus+ projekte kojima želimo promovirati volontiranje, interkulturalni dijalog, mogućnosti u neformalnom obrazovanju, lokalna i međunarodna partnerstva.

 

Tijekom svog rada volonteri udruge organizirali su preko 150 koncerata klasične glazbe, izložbi i drugih događanja, kojima potičemo očuvanje i promicanje kulture te stvaranje mogućnosti mladim glazbenicima i umjetnicima da svoje vještine i rad predstave široj publici.
Osim toga, od 2022. godine u organizaciji djeluje i glazbena sekcija Zbora Eligio Lipik koji se s našom organizacijom povezao nakon provedbe projekta solidarnosti Lipik pjeva zajedno – kroz projekt smo povezali mlade i starije ljude iz lokalne zajednice u zajedničko druženje. glazbene aktivnosti, prijenos znanja s ciljem poticanja međugeneracijske solidarnosti i očuvanja glazbene tradicije. I nakon završetka, projekt nastavlja okupljati sve generacije grada Lipika kroz 4 koncerta zborskog pjevanja tijekom godine – Ciklus 4 godišnja doba. Kroz djelovanje zbora Eligio povezuju se mladi zainteresirani za glazbu, umjetnost, volontiranje, neformalno učenje, koji žele biti aktivni građani svoje lokalne zajednice i koji kroz našu udrugu mogu razvijati vlastite ideje i projekte.

 

U 2023. godini proveli smo projekt solidarnosti – „Kuća solidarnosti“, gdje je naša organizacija pružila administrativnu, tehničku, mentorsku ulogu i podršku mladima uključenim u projekt. Cilj projekta bio je povezati djecu i mlade, štićenike Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik, djecu i mlade – prognanike iz Ukrajine s djecom iz lokalne zajednice kroz brojne kreativne, ekološke i sportske aktivnosti s ciljem razvijanja prijateljstva, međusobne solidarnosti, sprječavanja marginalizacije djece sa smanjenim životnim mogućnostima.

 

U 2023. godini proveli smo i vodili Erasmus+ projekt razmjene mladih “Stop motion, not rights!” u Omanovcu, Kraguj, Pakrac – Hrvatska. Ovaj projekt raspravljao je o ljudskim pravima općenito i pravu na sudjelovanje u kulturnom životu posebno; kako mladi mogu podići svijest o važnosti kulturnog života zajednice i kako mogu izraziti svoje mišljenje o ovom pravu putem digitalnog pripovijedanja. Glavni cilj razmjene mladih je osnažiti mlade da podijele svoja stajališta i svoju poruku o pravu sudjelovati u kulturnom životu u obliku videa u pokretu pomoću umjetne inteligencije.

 

U 2024. prijavili smo se za 1 YPA projekt, 1 Erasmus+ razmjenu mladih, 1 projekt solidarosti, 1 Small scale partnerstvo, Erasmus+ trening i želimo učiniti više u budućnosti. 

 

Tijekom godina, a pogotovo nakon Covid epidemije uvidjeli smo da je potrebno napraviti reorgranizaciju udruge da se iz udruge koja se bavi organizacijom klasičnih koncerata okrenemo prema modernoj udruzi koja i dalje ima svoje temelje na kojima je gradila 16. Godišnji rad u modernu udrugu.

 

Fokus udruge će i dalje biti kultura i kulturna baština ali u okviru Erasmus+ i projekata Europskih snaga solidarnosti, mladih, lokalne zajednice  uz nastavak organizacije koncerata klasične kao i moderne glazbe te drugih aktivnosti.

 

MISIJA UDRUGE

Kroz kreiranje kulturnog sadržaja, rad s mladima i provođenje EU projekata obnoviti zajednicu grada Lipika.

VIZIJA UDRUGE

Značajna zajednica upečatljivog kulturnog sadržaja, smionih ljudi, jasne strategije i hranjivog duha.

CILJEVI UDRUGE

Očuvanje kulture i kulturne baštine, tradicionalnih sustava vrijednosti. Promicanje solidarnosti i međukulturalnog povezivanja. Poticanje razvoja kreativnosti, ideja i prilika za mlade u ruralnom području post ratnog grada.

Priča o klaviru

Pročitajte kako je jedna mala ideja dovela klavir u Lipik i po čemu je on poseban.

DONATORI

ČLANOVI UDRUGE

Davor Marukić
Počasni član – (Tajnik udruge)

Prvi čovjek TILIE, tajnik, a prije svega otac udruge – Davor Marukić, dizajnirao je život kulturnog naslijeđa Lipika tijekom 15 godina rada udruge zavidnim brojem više od 150 koncerata klasične glazbe i izložbi. Rođen u Pakracu, osnovnu školu završio je u Lipiku, potom srednju pomorsku školu u Bakru nakon koje je pohađao višu pomorsku i prometnu školu. 

Oplovio je sve oceane i kontinente, veliki dio svijeta (osim kako kaže Australije, Antarktika, Grenlanda i Islanda…), a karijeru vječitog moreplovca završio je kao prvi časnik palube. Povratkom u Lipik, baca sidro na grafiku te pokreće udrugu Tilia u koju pretače svo svoje postojanje. Svaki promotivni materijal koji je proizašao iz ovog kreativnog i oštrog uma svojevrsna je umjetnost grafičkog dizajna o čemu će svjedočiti svi njegovi poznanici i suradnici. Uz vic, anegdotu, šalu i nemjerljivu snalažljivost doveo je kulturu u Lipik, veliki broj mladih i  renomiranih umjetnika hrvatske klasične glazbe u postratnom gradu Lipiku, kada su svi mislili…da je to nemoguće. 

Kormilo upravljanja udrugom predaje predsjednici udruge Ivani Pleše, ali će i dalje biti jedan od glavnih stupova potpore.Elizabeta Petersdorfer​
Član i edukator​

Elizabeta je edukator i voditeljica programa obrazovanja, voditelj i trener, DISC flow certificirani trener i opako ljudsko biće.

U svom dosadašnjem radu ima veliko iskustvo kao supervizor kratkoročnim EVS volonterima, mentor dugogodišnjim EVS i ESS volonterima, pisanja i upravljanje projektima različitih nacionalnih i međunarodnih fondova. 

U radu s mladima interesiraju ju teme digitalno pripovijedanje, aktivizam, mentalno zdravlje i blagostanje. 

Zanima ju utjecaj, izgradnja zajednice i mogućnosti zapošljavanja mladih. 

 

Ivana Pleše​
Predsjednica udruge ​

Nakon sudjelovanja u Erasmus + projektu „Young volunteers for the common European heritage through the theme of the Crusader heritage“ 2014. godine u Francuskoj, Ivana se vraća u svoj grad sa željom da mladima u ruralnim područjima pruži prilike koje inače ne bi imali.

Od 2015. godine zaposlena je u Lipičkoj razvojno-turističkoj agenciji LIRA Lipik u svojstvu voditeljice turističke agencije i turističkog vodiča. Uz rad u turizmu, bavi se projektima važnim za obnovu grada, organizacijom i provođenjem manifestacija, radionica, događanja, edukacijom, marketinškim i promidžbenim aktivnostima, povezivanjem poslovnih i privatnih subjekata, surađuje sa svim institucijama i organizacijama u Hrvatskoj. Lipik vas čeka, kao i s velikim brojem ljudi s kojima komunicira i organizira aktivnosti.

Partnerica je organizacije Ocean znanja u RH putem koje je imala priliku sudjelovati u edukacijama u sklopu Erasmus+ projekata, projektnim edukacijama, zajedničkim volonterskim aktivnostima i pomoći u provedbi ESC i Erasmus + projektima.

Ivana Pleše je predsjednica  je i volonterka udruge TILIA u kojoj nadzire planiranje, organizaciju, upravljanje, koordinaciju, izvještavanje, strateški razvoj te je odgovorna za sva pitanja vezana uz financije i formalnosti projekata u kontaktima s partnerima.

  • voditelj Erasmus+ i ESS programa
  • ESS mentor za projekte solidarnosti na lokalnom području & ESS volontere
  • licencirani voditelj EU projekata
  • licenca pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe
  • licencirani interpretator/tumač kulturne baštine
  • članica Interpret Europe
Martina Pleše Bestić​
Dopredsjednica udruge​

Martina Pleše Bestić je dopredsjednica udruge TILIA, po struci je upravni pravnik i magistra Engleskog jezika i književnosti. 

Zaposlena je kao odgajateljica i voditeljica zbora mladih u Centru za pružanje usluga u zajednici Lipik, voditeljica je zbora ELIGIO u sklopu udruge TILIA, a volontira već preko 15 godina na brojnim događanjima i aktivnostima u lokalnoj zajednici. 

U dosadašnjem volonterskom iskustvu kroz projekte Kuća Bake Mraz, Zekograd i brojne druge prepoznala je važnost stvaranja projekata koji će doprinijeti unapređenju lokalne zajednice kroz međusobno povezivanje ljudi, timski rad, solidarnost jer kako kaže: „Sami ne možemo učiniti mnogo, zajedno- nebo je granica.”

Kao glazbenica od malih nogu želi pruži priliku mladima u ruralnoj sredini za razvoj osobne kreativnosti i umjetnosti. 

 

PODRŽI RAD UDRUGE

Podrži rad naše udruge kako bismo mogli provoditi još više zanimljivih projekata u našoj zajednici.