TILIA Grafika

Organizacija se bavi gospodarskom djelatnošću grafičke pripreme promidžbenih materijala, djelatnosti vezane uz usluge tiskanja.

 

Surađujemo sa svim institucijama i tijelima lokalne uprave, brojnim medijskim, znanstvenim, umjetničkim i stručnim organizacijama, trgovačkim i putničkim poduzećima.Plakati evenata

Deplijan

Flyeri

Kalendari