Lokalni projekti

Lipik je grad koji je u potpunosti uništen u Domovinskom ratu 1991. godine.  Iako se radi na njegovoj fizičkoj obnovi potrebno je obnoviti i zajednicu koja se svakodnevno suočava s „prizorima“ rata kako vizualno tako i u onome što je oku manje vidljivo, u nama samima.

U toj činjenici leži jedan od osnovnih ciljeva udruge,  a taj je obnova duha Lipika. 

Tako na lokalnoj razini organiziramo koncerte, edukacije i radionice, bavimo se grafičkom djelatnosti, djelovanjem zbora ELIGIO, pripremom i provedbom projekata financiranih iz različitih izvora, organizacijom događanja i brojnih drugih. 

SVI LOKALNI PROJEKTI

Saznajte više o zboru ELIGIO

Saznajte više o projektu “4 godišnja doba”

Saznajte više o festivalu starijih osoba

Saznajte više o projektu “Moderni klasik”

Saznajte više o lokalnim projektima solidarnosti

Saznajte više o lokalnim radionicama u gradu Lipiku