RAZMJENA MLADIH – Coucy le Château

RAZMJENA MLADIH – “Naslijeđe Križara – europski mladi volonteri za zajedničku baštinu” 

1.-14.9.2014. – Coucy le Château, Francuska

Svaka priča ima svoj početak pa tako i ova. 

2014. godine predsjednica udruge TILIA, Ivana Pleše ima jedinstvenu priliku uputiti se na razmjenu mladih u sklopu europskog programa Erasmus+ mobilnost mladih – “Naslijeđe Križara – europski mladi volonteri za zajedničku baštinu”.

Uz mlade lipičane, Teu Lokner, Mislava Hihlika, Danijela Hlapovića, Josipa Roban te Martinu Lukić otputovala je u francuski grad Coucy le Château, grad prijatelj Lipika.

Projekt je provodila Udruga hrvatsko-francuskog prijateljstva Lipik u suradnji s AMVCC Coucy (Francuska) i Din L-Art Helwa (Malta) u kojoj su sudjelovale i Dijana Žaja te Tara Pivac iz Kaštela i Zagreba te mladi iz Francuske i Malte. Cilj projekta bio je upoznavanje i očuvanje kulturno-povijesne baštine lokalnog kraja, povijesti Križara i tehnika obnavljanja srednjovjekovnih građevina s naglaskom na međusobno upoznavanje i timsko djelovanje u europskom duhu. Projekt se održao u Coucy le Château, gradu prijatelju Lipika. 

Na dijelu zida srednjovjekovne križarske utvrde učili su kako obnavljati takve zidove i klesati kamen. Paralelno su sudjelovali u izradi klupe prijateljstva od kamena na kojoj su uklesane glave lava i lipicanca, simbola prijateljskih gradova Coucya Le Chateaua i Lipika. Klupu su izradili kipar Pierre Alain i klesar Benoit Boccarelli prema idejnoj zamisli kipara Alaina te je ista postavljena u parku grada Lipika. 

Tijekom ovog projekta predsjednica udruge uviđa potencijal programa Europske unije za mlade u svojoj sredini te želi isto prenijeti u svoju zajednicu. Nakon nekoliko godina pokreće suradnju s udrugom Ocean znanja u Lipiku u sklopu Erasmus+ i ESS programa Europske unije.

Članak: https://www.034portal.hr/index.php?id=14804 

https://www.compas.com.hr/clanak/1/2961/postavljena-klupa-hrvatskofrancuskog-prijateljstva-u-lipiku.html

https://www.compas.com.hr/clanak/1/2961/postavljena-klupa-hrvatskofrancuskog-prijateljstva-u-lipiku.html